Welcome

 

Erasmus - information for incoming students.

 

Erasmus Faculty - summer semester 2017

Partner Universities 2016-2017

 

Website for registration: http://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

Registration starts: 20 th of January 2017

Deadline for registration: 30th March 2017

 

Contact details:


Erasmus+ Coordinators:


Dr Renata Mieńkowska-Norkiene
E-mail: r.mienkowska@uw.edu.pl
Open hours: wenesday, 16.45-18.15

Mgr Anita Budziszewska
E-mail: anita.budziszewska@uw.edu.plInternational Relations Office http://bwz.uw.edu.pl/en/

Monika Satała monika.satała@adm.uw.edu.pl

Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego