Historia Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego to najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Powołany do życia w 1967 roku, w ramach Wydziału Filozofii UW. W latach 1968-1975 funkcjonował w strukturze Wydziału Nauk Społecznych. Od 1975 roku INP wchodził w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, by w 2016 roku stać się największym z instytutów w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Od wielu lat jest liderem niezależnych rankingów sporządzanych przez renomowane pisma społeczno-polityczne. Najwyższe standardy Instytutu potwierdzają także Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz wyróżnienie dla kierunku Politologia przyznane w grudniu 2013 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną. Przywiązany do tradycji i swojej pięknej historii Instytut Nauk Politycznych odpowiada wyzwaniom teraźniejszości i odważnie zwraca się ku przyszłości. Wyrazem tego jest zarówno systematyczne poszerzanie oferty dydaktycznej, jak również powołanie Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Instytut Nauk Politycznych UW systematycznie modyfikuje swoją szeroką ofertę dydaktyczną obejmującą aktualnie już trzy niezależne kierunki studiów: najlepszą i najnowocześniejszą w Polsce POLITOLOGIĘ, niezmiennie popularne BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz absolutną nowość - STUDIA EUROAZJATYCKIE. Jako jedna z niewielu jednostek akademickich INP UW zapewnia możliwość kształcenia na studiach pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Instytut prowadzi także studia w języku angielskim (Master's Degree Studies in Political Science) oraz rosyjskim (Магистратура по специализации Политические науки). W ramach każdego z kierunków i trybów oferowane są liczne specjalizacje i specjalności, co w połączeniu z dużym wyborem przedmiotów fakultatywnych i lektoratów, unikalnym systemem modułowym oraz możliwością wyjazdu na partnerską uczelnię zagraniczną w ramach programu Erasmus-LPP, pozwala na naprawdę elastyczne i indywidualne kształtowanie programu studiów. Dzięki temu absolwenci INP mają później zdecydowanie większe szanse na rynku pracy, a lata studiów wspominają jako najpiękniejszy okres w swoim życiu. Ponad stuosobową kadrę naukowo-dydaktyczną INP UW stanowią wybitni specjaliści w zakresie nauk o polityce. Wśród nich znajdują się doświadczeni badacze, analitycy i komentatorzy sceny politycznej, a przede wszystkim znakomici dydaktycy. Wyjątkowy charakter Instytutu Nauk Politycznych dopełnia stołeczna lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w budynkach po drugiej stronie Krakowskiego Przedmieścia (siedziba Wydziału) i przy Nowym Świecie 67 (budynek Instytutu).


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego