Aktualności

Dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. UW, Przyczynek do analizy wyników z egzaminu maturalnego z Wiedzy o Społeczeństwie (tzw. nowa matura, konstruowana według wymagań podstawy programowej)
2015-07-13 09:57:20
Stanowisko w sprawie wyników tegorocznych matur z WoS
2015-07-07 16:17:27
Nauki polityczne na UW w QS World University Ranking!
2015-06-20 11:49:09
Seminarium pt. "Innowacje w Polsce"
2015-06-19 03:37:19
INP UW merytorycznym partnerem VI Kongresu Regionów
2015-06-16 13:39:34
Konferencja TALENTY 2015
2015-05-22 11:05:23
poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego