Aktualności

Jesteś studentem INP UW? Chcesz wygłosić autorski referat? Zapraszamy!
2016-10-20 17:58:15

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Temat przewodni Zjazdu: "I co dalej z demokratycznym państwem prawa?".

Konferencja "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian"
2016-10-20 17:51:19

 

Inauguracja Roku Akademickiego WNPiSM UW
2016-09-28 07:52:53

27 września odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 nowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Bieleń. Temat znamienny: "Lepiej negocjować niż wojować! O potrzebie porozumiewania się we współczesnym świecie".

Kolejny sukces studenta politologii z INP UW
2016-06-08 13:18:35

Z satysfakcją informujemy, że Pan Mariusz Tomaszuk, student politologii w Instytucie Nauk Politycznych UW, został laureatem zorganizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą konkursu na studencką pracę naukową poświęconą tematyce wyborczej. Napisał ją pod opieką naukową dr hab. Jacka Zaleśnego. Wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie, a praca naszego studenta zostanie opublikowana w Księdze Jubileuszowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Zaproszenie dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na warsztaty dla przyszłych blogerów
2016-03-24 18:37:52
Państwo i My. Debata w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
2016-02-29 13:27:26
poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego