Aktualności

Dodatkowa tura rekrutacji na studia
2018-08-06 12:02:15

Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza dodatkowa tura rekrutacji na kierunki prowadzone przez INP UW, m.in. na:
Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopnia, niestacjonarne
Politologia, I stopnia, niestacjonarne
Politologia II stopnia, stacjonarne

Więcej informacji TUTAJ.

Nowe zasady gry. Seminarium z cyklu "Komentarze Politologiczne"
2018-07-20 11:37:14
Rekrutacja. Studia podyplomowe
2018-07-20 10:52:00

Szanowni Państwo,

informujemy o warunkach rekrutacji na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych. Osoby zainteresowane studiami proszone są o napisanie eseju na jeden z poniższych tematów:

  1. Podstawowe problemy etyki zawodowej w administracji publicznej.
  2. System rządów w Polsce po 1997 roku: słabe i mocne strony.
  3. Reformy samorządu terytorialnego po 1990 roku: czy i jak usprawniły rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych?
  4. Zrównoważony rozwój w warunkach polskiego samorządu terytorialnego: moje doświadczenia, refleksje, postulaty.

 

Wybrana literatura:

Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018

Itrich-Drabarek J. (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017

Materska-Sosnowska A., Słomka T. (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,  Warszawa 2015

Słomka T., Materska-Sosnowska A. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Wojtaszczyk K.A., Marciniak E.M., Jakubowski W. (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność,  Warszawa 2017

 

Proszę wybrać tylko jeden temat eseju. Esej powinien mieć objętość 4-6 stron, czcionka: Times New Roman czcionka 12, wyjustowanie z obydwu stron.

Esej należy przesłać na adres: nauka.inp@uw.edu.pl do 20 września br.

Nowy tom "Studiów Politologicznych"
2018-07-17 10:20:52

Już jest najnowszy tom "Studiów Politologicznych", a w nim mocna dawka tekstów dotyczących zagadnień ustrojowych państw poradzieckich. Piszą najlepsi badacze z regionu: 

 

V. Cherepanov, V.E. Chirkin, V.Y. Dunaev, V.V. Goncharov,  A.V. Malko, V.V. Nyrkov, O.Z. Mukhamedjanov, N.I. kizi Mustafayeva, M.I. Pastukhov, S.Y. Poyarkov, M.V. Savchyn.

 

Jest, co czytać!

Nowa monografia dr hab. Andrzeja Wierzbickiego
2018-07-05 13:12:37

Nakładem renomowanego niemieckiego wydawnictwa Nomos wydana została pierwsza publikacja książkowa w ramach serii wydawniczej pt. Poland’s Foreign Policy Library pod redakcją prof. dra hab. Dariusza Popławskiego i dr hab. Kariny Marczuk. Monografia autorstwa prof. UW, dra hab. Andrzeja Wierzbickiego, zatytułowana Polish-Belarusian Relations: Between a Common Past and the Future, otwiera serię, której celem jest ukazanie szerokiego spektrum stosunków Polski z innymi państwami, głównie po demontażu zimnowojennego podziału świata, lecz także w perspektywie historycznej. Wydawane w serii pozycje będą poruszać różnorodne zagadnienia w ramach dwustronnych relacji Polski – nie tylko stosunki polityczne, lecz także w zakresie bezpieczeństwa bądź współpracę gospodarczą – z państwami z Europy i innych kontynentów.

Stosunki polsko-białoruskie – na tle stosunków Polski z innymi sąsiadami – należały do najmniej konfliktowych, niemal pozbawionych zakorzenionych w historii wzajemnych uraz i nienawiści. Współcześnie są one jednak nacechowane wzajemną podejrzliwością i nieufnością odnośnie do prawdziwych intencji drugiej strony. A. Wierzbicki w swojej monografii podejmuje próbę wyjaśnienia tego stanu rzeczy, umiejscawiając bilateralne relacje między oboma państwami w szerszym kontekście geopolitycznym i prowadzonej przez Polskę polityce wschodniej. Autor nawiązuje także do uwarunkowań kulturowo-tożsamościowych w omawianych państwach.

 

Więcej informacji: http://www.nomos-shop.de/Wierzbicki-Polish-Belarusian-Relations/productview.aspx?product=37713; https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845291147-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1

Trening umiejętności rekrutacyjnych
2018-07-04 09:20:08

BIURO KARIER UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zaprasza na bezpłatny warsztat pt.:

Trening umiejętności rekrutacyjnych

18.07.2018 r. w godz. 14.00–16.00

 

Sala nr 100 w budynku Samorządu Studentów UW

Warsztat poprowadzi Pani Monika Niepiekło

 

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl

W temacie maila proszę o wpisanie tematu warsztatu.

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego