Aktualności

Konkurs na stypendium na przygotowanie pracy magisterskiej poświęconej konstruktywnemu wotum nieufności w Polsce
2017-09-06 12:47:53

Zakład Systemów Politycznych INP WNPiSM UW ogłasza konkurs skierowany do studentów politologii, którzy będą przygotowywać pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018. Jego celem jest wyłonienie najlepszego kandydata, który pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Gagatka przygotuje pracę magisterską napisaną w języku angielskim poświęconą konstruktywnemu wotum nieufności w Polsce i otrzyma stypendium.

 

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia - kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
2017-08-24 07:40:01

Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w roku akademickim 2017/2018

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia - kierunek POLITOLOGIA
2017-08-24 07:36:19

Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w roku akademickim 2017/2018

Sypendium ministra za wybitne osiągnięcia
2017-08-01 11:59:42

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

W piątek, 14 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Nauk Politycznych im. Ho Chi Minh z Wietnamu zorganizowane przez INP UW.
2017-07-17 10:03:40

wietnam

poprzednie następne


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego