Dyrekcja

Instytut jest jednostką dydaktyczno-badawczą w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.


Dyrekcja

 
Dyrektor
dr hab. Ewa Maria Marciniak
 
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Tomasz Słomka
 
Zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą
dr Marcin Tobiasz
 

Pełnomocnicy

 
Pełnomocnik ds. współpracy z pracodawcami
dr hab. Sebastian Kozłowski
 
Pełnomocnik ds. organizacji konferencji naukowych
dr Tomasz Godlewski
 
Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą
dr Renata Mieńkowska-Norkiene
 
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
(na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
 
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
(na kierunku Politologia)
dr Małgorzata Kaczorowska
 
p.o. Pełnomocnika ds. rekrutacji
dr Magdalena Dobrowolska-Opała

 Pełnomocnik Dyrektora INP UW ds. Parametryzacji
 
Pełnomocnik Dyrektora INP UW ds. Współpracy ze Środowiskiem
Oświatowym
 

Kierownicy studiów

 
Kierownik Studiów Stacjonarnych I (politologia)
dr Justyna Otto

Kierownik Studiów Stacjonarnych II (politologia)
dr Justyna Otto

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I (politologia)
dr Justyna Otto

Kierownik Studiów Stacjonarnych I i II stopnia (bezpieczeństwo wewnętrzne)
dr hab. Anna Sroka

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia (bezpieczeństwo wewnętrzne)
dr hab. Anna Sroka

Kierownik Studiów Stacjonarnych II stopnia (studia euroazjatyckie)
dr hab. Piotr Załęski

Kierownik Studiów Podyplomowych INP
dr hab. Tomasz Kownacki

Kierownik Graduate Programme in Political Science
dr hab. Adam Szymański


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego