Kontakt

Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW ( do 1 lipca 2019 r.)
00-927 Warszawa, Nowy Świat 67, pok. 211 tel.: (022) 826-54-28, (022) 55-20-282, fax: (022) 826 77 70 e-mail:

W sprawach ogólnych: mgr Ewa Bogusławska inp@uw.edu.pl 
W sprawach dydaktycznych:  mgr Lidia Ołówek dydaktyka.inp@uw.edu.pl
mgr Wiktor Jasionowski: nauka.inp@uw.edu.pl


 Pracownicy obsługi: Teresa ZagrzejewskaInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego