Powitanie

Szanowni Państwo,


witam na stronie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasz Instytut jest najstarszym i największym politologicznym ośrodkiem akademickim w Polsce. Kadra INP to zespół cenionych profesjonalistów i praktyków mogących poszczycić się wieloma znaczącymi w skali krajowej i międzynarodowej publikacjami. Pracownicy Instytutu brali udział w tworzeniu konstytucji i najważniejszych ustaw reformujących system polityczny. Ich doświadczenie doceniają media, zapraszając ich do komentowania istotnych wydarzeń na scenie politycznej.

Od wielu lat przodujemy w niezależnych rankingach uczelni wyższych jako lider w kategorii „Politologia”. Sukces zawdzięczamy nie tylko profesjonalnej kadrze naukowej i pracownikom administracyjnym ale również dostosowaniu oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku pracy. Instytut prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: politologii, bezpieczeństwie wewnętrznym oraz studiach euroazjatyckich. Przygotowuje naszych studentów do pracy w korporacjach, mediach, administracji państwowej i ośrodkach analityczno-badawczych. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na rozwój kreatywności, samodzielności i umiejętności swobodnego poruszania się w systemie politycznym i społeczno-gospodarczym państwa oraz w środowisku międzynarodowym.

Jako Instytut współpracujemy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie i uczestniczymy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Dzięki temu każdego roku 100 najlepszych studentów ma możliwość wyjazdu na stypendia do liczących się uniwersytetów państw Unii Europejskiej i krajów kandydujących.

Prężnie działający samorząd pozwala studentom na realny wpływ na program nauczania, działalność w kołach zainteresowań, organizację wydarzeń, konferencji i spotkań.

Serdecznie zapraszam na studia w Instytucie Nauk Politycznych WNPiSM UW.

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW
Dr hab. Ewa Maria MarciniakInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego