Kadra

a

dr Olgierd Annusewicz

b

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
dr Agnieszka Bejma
prof. dr hab. Tadeusz Bodio
dr Bartłomiej Biskup
dr Michał Brzeziński

c

 
prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz (urlop)

d

dr Seweryn Dmowski

f

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

g

prof. dr hab. Jan Garlicki
dr hab. Aleksandra Gasztold
dr Tomasz Godlewski  
dr Beata Górowska

dr hab. Wojciech Gagatek

i

dr hab. Filip Ilkowski
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

j

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

dr Sławomir Józefowicz

k

doc. dr Bohdan Kaczmarek
dr Małgorzata Kaczorowska
prof. dr hab. Mirosław Karwat
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
dr hab. Tomasz Kownacki
dr hab. Sebastian Kozłowski
dr Urszula Kurcewicz

ł

prof. dr hab. Wojciech Łukowski

m

prof. dr hab. Izabela Malinowska
mgr Łukasz Małecki-Tepicht
dr hab. Ewa Maria Marciniak
dr Anna Materska-Sosnowska 
dr Daniel Mider
dr Renata Mieńkowska-Norkiene
dr Andżelika Mirska
prof. dr hab. Andrzej Misiuk
dr Michał Mistygacz

n

doc. dr Marek Nadolski
dr hab. Leszek Nowak

o

dr Justyna Otto

p
 
dr Błażej Poboży
dr Piotr Potejko
dr hab. Daniel Przastek
dr hab. Filip Pierzchalski

 

r

prof. dr hab. Agnieszka Rothert
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

s

dr Arkadiusz Sekściński
dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski
dr hab. Tomasz Słomka
dr Mariusz Sokołowski
dr hab. Anna Sroka

dr Grzegorz Stanejko
prof. dr hab. Stanisław Sulowski
dr Robert Staniszewski


dr Jarosław Szczepański
dr hab. Jerzy Szczupaczyński
dr hab. Anna Szustek
dr hab. Adam Szymański

t

dr Marcin Tobiasz
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
dr hab. Krzysztof Tomaszewski

u

prof. dr hab. Grażyna Ulicka

w


prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
dr hab. Anna Wierzchowska

z


 dr hab. Jacek Zaleśny
dr hab. Piotr Załęski
dr hab. Bartłomiej Zdaniuk
dr hab. Jacek Ziółkowski
dr Marta de Zuniga - urlop

ż

prof. dr hab. Tomasz ŻyroInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego