Rada Naukowa INP WNPiSM UW

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski - przewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Ewa Maria Marciniak - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
dr hab. Tomasz Słomka - zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych
dr hab. Jacek Ziółkowski

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

dr Olgierd Annusewicz
dr Daniel Przastek - prodziekan WNPiSM
dr Marcin Tobiasz - zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych

Przedstawiciele pracowników administracji Instytutu

mgr Bartłomiej Celejewski
mgr Grzegorz Warchocki

Przedstawiciele samorządu studentów

1. Natalia Skarpetowska (II rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
2. Katarzyna Rodak (II rok I stopnia politologii)
3. Oliwia Dzwonkowska (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
4. Adrianna Strużyk (III rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
5. Natalia Wasiak (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
6. Maksymilian Wasiak (I rok I stopnia politologii)
7. Krzysztof Bogusz (II rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
8. Maciej Salwin (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
9. Kacper Grębowiec (I rok I stopnia politologii)


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego