Rada Naukowa INP WNPiSM UW

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski - przewodniczący Rady Naukowej INP WNPiSM UW
dr hab. Ewa Maria Marciniak - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW
dr hab. Daniel Mider
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Daniel Przastek - prodziekan WNPiSM UW
dr hab. Filip Pierzchalski
dr hab. Tomasz Słomka - zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW
 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych

dr Olgierd Annusewicz
dr Marcin Tobiasz - zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW

Przedstawiciele samorządu studentów

Adam Łukasiewicz (przewodniczący ZSS INP WNPiSM UW)
Natalia Skarpetowska (II rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Katarzyna Rodak (II rok I stopnia politologii)
Oliwia Dzwonkowska (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Adrianna Strużyk (III rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Natalia Wasiak (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Maksymilian Wasiak (I rok I stopnia politologii)
Krzysztof Bogusz (II rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Maciej Salwin (I rok I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego)
Kacper Grębowiec (I rok I stopnia politologii)
 
Rafał Więckiewicz - przewodniczący samorządu doktorantów INP WNPiSM UW


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego