Zakład Badań Wschodnich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 206

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Tadeusz Bodio
Pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz (urlop) 
dr hab. Piotr Załęski


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego