Zakład Filozofii i Teorii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 208 tel.: (22) 55 22 915
Kierownik zakładu
prof. dr hab. Mirosław Karwat
Sekretarz zakładu
dr hab. Jacek Ziółkowski
Pracownicy
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
doc. dr Bohdan Kaczmarek
dr Marcin Tobiasz - zastępca dyrektora INP UW
dr Marta de Zuniga


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego