Zakład Filozofii i Teorii Polityki

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 208

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Mirosław Karwat
Sekretarz zakładu
dr hab. Jacek Ziółkowski
Pracownicy
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
prof. dr hab Tomasz Żyro
dr hab. Filip Pierzchalski
doc. dr Bohdan Kaczmarek
  dr Marcin Tobiasz - zastępca dyrektora INP WNPiSM UW
dr Marta de Zuniga


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego