Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 209

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Sekretarz zakładu
dr hab. Leszek Nowak
Pracownicy 
prof. dr hab. Grażyna Ulicka
prof. dr hab. Tomasz Żyro
dr hab. Filip Ilkowski


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego