Zakład Instytucji Europejskich

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 202

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Agnieszka Rothert
Sekretarz zakładu
dr Agnieszka Bejma
Pracownicy
dr hab.Tomasz Kownacki
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
dr hab. Krzysztof Tomaszewski
dr hab. Adam Szymański
dr hab. Anna Wierzchowska


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego