Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Sekretarz zakładu
prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
Pracownicy
doc. dr Marek Nadolski
dr hab. Daniel Przastek - prodziekan WNPiSM
doc. dr hab. Anna Szustek
dr Seweryn Dmowski
dr Błażej Poboży
dr Bartłomiej Zdaniuk
dr Urszula Kurcewicz


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego