Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 207

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Sekretarz zakładu
prof. dr hab. Rafał Chwedoruk
Pracownicy
doc. dr Marek Nadolski
doc. dr hab. Anna Szustek
dr Seweryn Dmowski
dr Błażej Poboży
dr Daniel Przastek - prodziekan WNPiSM
dr Bartłomiej Zdaniuk
dr Urszula Kurcewicz


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego