Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 101

Kierownik katedry
prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Sekretarz katedry
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Pracownicy
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
prof. dr hab. Stanisław Sulowski - dziekan WNPiSM
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski
dr hab. Anna Sroka
dr Michał Brzeziński
dr Piotr Potejko
dr Arkadiusz Sekściński
dr Mariusz Sokołowski 
dr Aleksandra Gasztold
dr Grzegorz Stanejko


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego