Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej

Kontakt: ul. Nowy Świat 67, pok. 103 tel.: (22) 55 22 910
Kierownik zakładu
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
Sekretarz zakładu
dr Andżelika Mirska
Pracownicy
prof. dr hab. Izabela Malinowska
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
dr Beata Górowska
dr Justyna Otto
dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka
mgr Łukasz Małecki-Tepicht


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego