Jubileusz 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego będzie obchodził w tym roku 50-lecie swojego powstania. Pół wieku istnienia to czas podsumowań, a także świętowania. Instytut jest najstarszym i największym ośrodkiem politologicznym w Polsce. Powstał w 1967 roku w ramach Wydziału Filozofii, a obecnie jest największym z Instytutów w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Po 50 latach Instytut pozostaje liderem niezależnych rankingów sporządzanych przez renomowane pisma społeczno-polityczne. Najwyższe standardy potwierdzają też odpowiednie certyfikaty. Jednak prestiż Instytutu Nauk Politycznych UW wynika głównie z dorobku naukowego i dydaktycznego kolejnych pracujących w nim pokoleń.

Przez pół wieku Instytut zmieniał się i rozbudowywał. Dziś kształci się tu ponad 1300 studentów na trzech niezależnych kierunkach studiów: Politologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Studia Euroazjatyckie. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowymi, Instytut prowadzi także studia w języku angielskim. Realizuje ponadto szeroko zakrojoną współpracę z partnerskimi uczelniami zagranicznymi, powiązaną z regularnym uczestnictwem w programach wymiany międzynarodowej dotyczących zarówno kadry, jak i studentów.

W grudniu bieżącego roku będziemy świętować nasze półwiecze jako instytucja uznana, a jednocześnie otwarta na wspieranie nowych kierunków badań i innowacji dydaktycznych. Głęboko ufamy, że przez kolejne dziesiątki lat pozostaniemy w środowisku ważnym ośrodkiem akademickim. Liczę, że spotkamy się, aby wspólnie świętować nasz Jubileusz. Serdecznie zapraszam!

 

Dyrektor

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

dr hab. Ewa Maria Marciniak

 Program ramowyInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego