prof. dr hab. Izabela Malinowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1978). Doktor nauk humanistycznych (1986). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1991 roku. Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych w latach 1998-2005. Członek Rady Naukowej Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej.

Zainteresowania badawcze

 • system prawa w RP
 • system ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce
 • instytucje ochrony prawnej w krajach europejskich
 • Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i na świecie
 • transformacja prawa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Dydaktyka

 • System Prawa RP
 • Encyklopedia Prawa
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Pracy
 • Europejskie Instytucje Ochrony Prawnej
 • System Ochrony Praw Człowieka

Ważneijsze publikacjeInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego