prof. dr hab. Tadeusz Bodio

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - dyplom z wyróżnieniem; doktor nauk filozoficznych - 1979r., habilitowany - 1987 r. Specjalizacja: teoria i metodologia nauk politycznych, psychologia polityki, teoria i praktyka transformacji w państwach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Zakaukazia. Od 1975 r. pracownik Instytutu, w latach 1977 - 1979 przebywał na Uniwersytecie w dzisiejszym Sankt Petesburgu; 1989 – 1983 profesor w Centrum Politologii Rosyjskiej Akademii Nauk i Centrum Społeczno – Politycznym przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, doradca Związku Polaków w Rosji, współpracował z Rosyjską Asocjacją Nauk Politycznych, uczestniczył w unikalnym amerykańsko – rosyjskim programie badań nad transformacją polityczną w okresie rozpadu ZSRR, członek Rady Programowej głównego pisma politologicznego „Studia Nauk Politycznych”. Od 1993 r. w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki; w latach 2000 – 2005 kierownik Pracowni Psychologii Polityki; od 2004 r. kierownik Zakładu Badań Wschodnich, współautor programów nauczania z Teorii Polityki i Psychologii Polityki na WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; wykładów fakultatywnych „Współczesna Azja Centralna”, „Przywództwo polityczne w państwach transformacji posttotalitarnej” i in. Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Nowe Sprawy Polityczne”; członek Rady Programowej „Studiów Politologicznych”, pisma „Społeczeństwo i Polityka”, członek Rady Naukowej „Polityka Zdrowotna”, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Odznaczony za pracę wychowawczą w ZHP; nagrodzony kilkunastoma prestiżowymi nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. W marcu 2004 r. odznaczony orderem „Danker” („Przyjaźni Narodów”) za działalność na rzecz rozwoju polsko – kirgiskich stosunków w dziedzinie nauki i kultury, w listopadzie 2005 r. Indywidualna Nagroda Naukowa Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za cykl publikacji „Współczesna Azja Centralna”.

Niektóre funkcje społeczne: szef Zespołu Konsultacyjnego ds. Azji Centralnej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (lata 2001-2003); wiceprezes Fundacji Promocji Wiedzy o Polityce „Politeja”; członek Kapituły Pojednania Polsko – Ukraińskiego; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polsko – Kirgiskiego Towarzystwa Gospodarczego; współpraca z zespołem parlamentu polskiego ds. Azji Centralnej; doradca prezesa holdingu „Bumar” ds. Azji Centralnej; konsultant izb gospodarczych i firm zainteresowanych rynkiem Kirgistanu; członek Grupy Refleksyjnej „Wspólnota Informacyjna” przy Urzędzie Rady Ministrów RP (2003 – 2005), organizator i opiekun wypraw naukowych studentów Uniwersytetu Warszawskiego do Kirgistanu i innych państw regionu.

Autor i kierownik międzynarodowego programu naukowego w ramach badań statutowych „Transformacja w państwach Azji Centralnej” oraz twórca serii edytorskiej „Współczesna Azja Centralna”. Unikalny na świecie program jest realizowany od 1997 roku. Do chwili obecnej uczestniczyło w nim ponad 230 (większość z Azji Centralnej) wybitnych naukowców oraz przedstawicieli świata kultury, polityki i gospodarki. Książki wydane w ramach programu informują o państwach regionu promując ich wizerunek w Europie i współpracę z naukowcami polskimi. W ocenie Urzędu Prezydenta, Ministerstwa Gospodarki i Spraw Zagranicznych książki wydawane w serii edytorskiej stanowią istotny wkład w rozwój stosunków Polski z państwami Azji Centralnej Współautor badań i serii edytorskiej „Unia Europejska – Wschód”. Obecnie kieruje międzynarodowymi programami badawczymi: badawcze: „Encyklopedia państw Azji Centralnej” (w 6 tomach), „Konstytucje państw Azji Centralnej”, „Stosunki Unii Europejskiej z państwami Azji Centralnej”; „Transformacja i demokracja (wspólnie z naukowcami ukraińskimi).

Autor ok. 150 prac naukowych - także obcojęzycznych; główne publikacje: Świadomość z zachowania polityczne, Warszawa 1990 (drugie wydanie); Polskaja politologija w 80 gg., Moskwa 1997( red.); Konstytucja RP – oczekiwania i nadzieje, Warszawa 1997 (red.); Między romatyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne oblicze polskiej transformacji (pięć wydań); Przywództwo polityczne, Warszawa 2001(red.); Die psychologischen Voraussetzungen der Transformation des politschen Systems, w: Das Polititische System Polens, Warszawa 2001; Polish Geopolitical Thinking during the Peroid of Systemic Transformation, w: Dialogue and Uniwersalism, 2000; Sistiemnaja transformacija posttotalitarnych obszcziestw, “Ewraijskoje Soobszczestwo”, Institut Razwitija Kazachstana 2000; współautor książki Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003 (trzy wydania); redaktor naukowy serii Współczesna Azja Centralna, w której ukazało się sześć pozycji, w tym: Kazachstan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2000, ss. 500; Uzbekistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2001, ss. 536; Tadżykistan, Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2002, ss. 650, Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2004, ss. 891, Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2005, ss. 835.

 

Zainteresowania badawcze

 • teoria i metodologia nauk politycznych
 • psychologia polityki
 • teoria i praktyka transformacji w państwach Europy Wschodniej Azji Centralnej i Zakaukazia

Dydaktyka

 • Współczesne Teorie Polityki
 • Psycholgia Polityki

Ważniejsze publikacje

 • Tadeusz Bodio, Edward J. Pałyga (wybór i red.), Świadomość polityczna: (wybrane problemy metodologiczne), Warszawa: COM SNP, 1980.
 • Tadeusz Bodio, Świadomość a zachowania polityczne, Warszawa: COM SNP, 1987.
 • Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski (red.), Konstytucja RP - oczekiwania i nadzieje : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996 r., Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997.
 • Tadeusz Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem: psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa: Elipsa, 1999.
 • Tadeusz Bodio, Konstanty Adam Wojtaszczyk, [red.], Kazachstan: historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa, 2000.
 • Tadeusz Bodio, Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne”, vol. 5, Warszawa : Elipsa, 2001.
 • Tadeusz Bodio (red.), Uzbekistan: historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa, 2001.
 • Tadeusz Bodio (red.), Tadżykistan: historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa, 2002.
 • Tadeusz Bodio (red.), Kirgistan: historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa, 2004.
 • Tadeusz Bodio, Psychological aspects of political system reforms in Poland, Pultusk School of Humanities, „Political Science Annual” 2004, vol. 6.
 • Tadeusz Bodio, Władza i transformacja, „Rocznik Nauk Politycznych”, 2004, nr 7.
 • Tadeusz Bodio, O prognostyce w politologii, [w:] „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8.
 • Tadeusz Bodio, Współpraca gospodarcza polsko – kirgiska, „Nowe Sprawy Polityczne” 2004, nr 1.
 • Tadeusz Bodio, Polityka „bez ideologii”, „Magazyn Sztuki”, 2004, z.29.
 • Tadeusz Bodio (red.), Turkmenistan: historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa: "Elipsa", 2005.
 • Tadeusz Bodio, Tradycyjne społeczeństwo nieobywatelskie w w postradzieckiej Azji Centralnej, „Społeczeństwo i Polityka”, 2005, nr 2.
 • Tadeusz Bodio, Kirgistan: Powstanie narodowe czy pucz klanów?, „Społeczeństwo i Polityka”, 2005, nr 2.
 • Tadeusz Bodio, Trybalizm jako fenomen kultury politycznej (studium przypadku – Turkmenistan), „Rocznik Nauk Politycznych” 2005, nr 8.
 • Tadeusz Bodio, Majdan po azjatycki (festiwal rewolucji aksamitnych), „ Pogranicze: Polska – Ukraina”, 2005.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego