dr hab. Leszek Nowak

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1998). Doktor Nauk Politycznych (2003). Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych, sekretarz Zakładu Historii Myśli i Ruchów Społecznych INP.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia myśli politycznej
 • Konserwatyzm amerykański
 • Antyamerykanizm

Dydaktyka

 • Myśl polityczna
 • Teoria i praktyka demokracji

Ważniejsze publikacje

 • Rosja i Europa u Fiodora Dostojewskiego i Mikołaja Danilewskiego, Studia Politologiczne nr 7 (2004).
 • Rosyjski antyokcydentalizm. Od antyeuropeizmu do antyamerykanizmu, w: Religia – tożsamość - Europa, red. S. Sowiński, P. Mazurkiewicz, Wrocław 2005.
 • Rewolucja jako “epifania zła”. Rosyjscy myśliciele na temat zła rewolucji, w: Panorama myśli kontrrewolucyjnej, red.  J. Bartyzel, Toruń 2007.
 • Antyamerykanizm, Nowe Sprawy Polityczne, nr 32/2007.
 • Kulturowa anarchia. O pisarstwie Theodore Dalrymple’a, Nowe Sprawy Polityczne nr 33/2007/08.
 • Konserwatysta w wojnie kultur. O pisarstwie Rogera Kimballa, Nowe Sprawy Polityczne nr 34/35/2008.
 • Zmierzch epoki burżuazyjnej. O pisarstwie Johna Lukacsa, Nowe Sprawy Polityczne nr 36/37/2008/09.
 • Pesymizm technologiczny Neila Postmana, Nowe Sprawy Polityczne, nr 38/2009.
 • Amerykańska barbaria’. Baudelaire i Ameryka, Sprawy Polityczne nr 1/2009.
 • Kontroświeceniowe korzenie antyamerykanizmu, Studia Politologiczna nr 14 /2009.
 • Irving Kristol i kruchość burżuazyjnego ładu, Sprawy Polityczne nr 2/2010.
 • Zmierzch starej Brytanii. Okres rządów Tony’ego Blaira w oczach konserwatywnych krytyków, w: Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, red. F. Gołembski, P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2010.
 • George F. Will i dylematy amerykańskich konserwatystów, Sprawy Polityczne nr 3/2010.
 • Toryzm Petera Hitchensa, Sprawy Polityczne nr 3/2010.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego