dr hab. Filip Ilkowski

Absolwent INP UW ukończył w 2000 r. W 2005 r. doktoryzował się pracą pt. „Reformy brytyjskiego ruchu związkowego w latach 1964–1997. Analiza politologiczna.”. Adiunkt w Zakładzie Historii Myśli i Ruchów Społecznych INP. Członek European Consortium for Political Research i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Poza życiem zawodowym praktyk działalności w ruchach społecznych.

Zainteresowania badawcze

 • problematyka imperializmu, globalizacji i państwa kapitalistycznego
 • myśl polityczna
 • ruchy społeczne
 • związki zawodowe
 • polityka bliskowschodnia
 • polityka brytyjska

Dydaktyka

 • współczesna myśl polityczna
 • historia myśli politycznej
 • globalizm, alterglobalizm

Ważniejsze publikacje

 • F. Ilkowski, Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych, Toruń 2015
 • F. Ilkowski, Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny, Toruń 2015
 • F. Ilkowski, "Związki zawodowe w rewolucjach w Tunezji i Egipcie", [w:] F. Ilkowski, S. Sulowski (red.), Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014
 • F. Ilkowski, "Globalizacja, praca i polityka teorii", Studia Politologiczne, vol. 34/2014
 • F. Ilkowski, "Recepcja ruchu "oburzonych" w Polsce: rezultaty i perspektywy" w J. Golinowski, A. Kaszkur (red.), Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, Bydgoszcz 2014
 • F. Ilkowski, "Imperializm żebraczy, czyli polska polityka zagraniczna według dokumentów WikiLeaks", Społeczeństwo i Polityka, 1/2013
 • F. Ilkowski, „Kryzys jako katastrofa naturalna (rzecz o aktualności Lucasca)”, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Warszawa 2013
 • F. Ilkowski, Rewolucja według Róży Luksemburg, [w:] Lewica polska, E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (red.), t. 1: Koncepcje i ludzie, Wrocław 2012


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego