dr Marta de Zuniga

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych. Studiowała także na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium i Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2011).

 

 

Zainteresowania badawcze

 • Teorie władzy i wpływu politycznego
 • Opozycja demokratyczna we współczesnej Rosji
 • Debaty o kryzysie demokracji liberalnej
 • Decorum władzy

Dydaktyka

 • Myśl polityczna XIX i XX wieku
 • Political Communication
 • Theory of Politics
 • Historia myśli feministycznej

Ważniejsze publikacje

 • Hybrydowy wpływ polityczny. Opozycja demokratyczna we współczesnych demokracjach nieliberalnych. Casus Rosji. Artykuł Czasopismo: Studia Politologiczne Tom: 41
 • Dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, “Paradoksy Polityki 2”, Warszawa 2013
 • Rumunia, w: “Systemy polityczne państw Unii Europejskiej”, Warszawa 2013 (współautor)
 • Leksykon Pojęć Politycznych, Warszawa 2013 (współautor)
 • Droga Turkmenistanu do niepodległości, [w:] T. Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2005

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego