dr Tomasz Godlewski

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW (2001) oraz studiów podyplomowych „Badania Marketingowe – postawy i zachowania konsumentów” ukończonych w SWPS (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007). Adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki INP. Kierownik Pracowni Zachowań Politycznych Polaków. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką świadomości politycznej, identyfikacją czynników warunkujących proces kształtowania się opinii publicznej w Polsce oraz społeczną percepcją kampanii wyborczych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów marketingowych, m.in. badań rynku wyborczego czy analizy danych społecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz zarządu Stowarzyszenia Transportu Publicznego. Prezes zarządu Fundacji Instytutu Badań Komunikacji Społecznej. Autor między innymi wysoko ocenionej monografii Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii polityki oraz marketingu politycznego.

 

Zainteresowania badawcze

 • socjologia ogólna,
 • socjologia polityki,
 • rozumienie lewicy i prawicy przez społeczeństwo polskie,
 • świadomość polityczna Polaków,
 • społeczna percepcja kampanii wyborczych,
 • proces kształtowania się opinii publicznej w Polsce.

Dydaktyka

 • socjologia ogólna,
 • badania rynku wyborczego,
 • kreowanie wizerunku,
 • lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego,

Ważniejsze publikacje

 • Godlewski Tomasz, Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Elipsa, Warszawa 2008.
 • Godlewski Tomasz, Meandry politycznego samookreślenia społeczeństwa polskiego, [w:] Dylematy polskiej transformacji, Jan Błuszkowski (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.
 • Godlewski Tomasz, Postrzeganie procesu transformacji w Polsce przez zwolenników orientacji lewicowej i zwolenników orientacji prawicowej,  „Studia Politologiczne” 2007, nr 11.
 • Godlewski Tomasz, Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy, KOODRUK, Warszawa 2010.
 • Godlewski Tomasz, Politologia a socjologia – wpływ wzajemnych relacji na tożsamość dyscypliny,  „Athenaeum – polskie studia politologiczne” 2010 nr 26.
 • Godlewski Tomasz, Rola badań sondażowych w kampanii wyborczej, „Studia Politologiczne” 2011, nr 22.
 • Godlewski Tomasz, Identyfikacje ideologiczne społeczeństwa polskiego, „Preferencje polityczne” 2012, nr 3.
 • Godlewski Tomasz, Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów i potrzeb rozwojowych nauczycieli szkół zawodowych oraz pracodawców województwa mazowieckiego, Ecorys Polska, Warszawa 2012 r.
 • Godlewski Tomasz, Sondaże polityczne jako forma komunikowania polityka z wyborcą, „Studia Politologiczne” 2012, nr 25.
 • Godlewski Tomasz, Rekonstrukcja modelu kultury politycznej Ruchu Palikota w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, nr 26.
 • Godlewski Tomasz, Rekonstrukcja modelu kultury politycznej partii Polska Jest Najważniejsza w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, nr 26.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego