dr Justyna Grażyna Otto

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW - specjalizacja studia europejskie; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem oraz Instytutu Dziennikarstwa UW (specjalizacje telewizyjna i agencyjna), a także Studium Pedagogicznego w INP UW – ukończone z takim samym wynikiem. M. in. stypendystka Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Universität Konstanz. Współpracowała m.in. z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Zdobyła doświadczenie w pracy w mediach. Kierownik Studiów Niestacjonarnych (Zaocznych) na kierunkach Politologia oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne I oraz II stopnia. Wielokrotny Sekretarz oraz Członek Komisji Rekrutacyjnych oraz Kwalifikacyjnych INP. Była reprezentantem doktorantów w Radzie Naukowej INP, członkiem Zarządu Wydziałowej Rady Doktorantów WDiNP UW i jej przewodniczącą, przedstawicielem doktorantów w Radzie Wydziału. Wieloletni członek komisji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Członek wielu Zespołów oraz Komisji Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Koordynator Projektu KINO [ARS]POLITYCZNE Koła Naukowego ”Ars Politica”. Nade wszystko zapalona podróżniczka, narciarka i wielbicielka Kina.

 

Zainteresowania badawcze

 • Nauka o państwie ze szczególnym uwzględnieniem reżimów politycznych zwłaszcza niedemokratycznych oraz relacji: państwo a wojna
 • Przywództwo polityczne głównie w świetle procesów personalizacji polityki i mediatyzacji polityki
 • Nauka o polityce ze wskazaniem na zależności między polityką a etyką oraz polityką a historią
 • Patologie w polityce
 • Biopolityka

Dydaktyka

 • NAUKA O POLITYCE (na studiach I i II stopnia)
 • NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE
 • NAUKA O PAŃSTWIE
 • WSPÓŁCZESNE TEORIE PAŃSTWA
 • PAŃSTWO A WOJNA
 • STRATEGIA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
 • PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
 • PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA
 • NAUKA O PAŃSTWIE WSPÓŁCZESNYM
 • WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I POLITYCE

Ważniejsze publikacje

Książki pod redakcją naukową:

  • Justyna Grażyna Otto, Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-017-9.

Publikacje zwarte:

Artykuły:

  • Justyna Grażyna Otto, Chory reżim polityczny. Patologie w polityce w świetle jej personalizacji, [w:] Justyna Grażyna Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-017-9.
  • Justyna Grażyna Otto, Wojsko w reżimie politycznym – zarys analizy politologicznej, [w:] Justyna Grażyna Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-017-9.
  • Justyna Grażyna Otto, Austria w psycho(auto)biografii Adolfa Hitlera, „STUDIA POLITICA GERMANICA”, 1(3) 2014, ISSN 2299-372X.
  • Justyna G. Otto, Style komunikowania się polityków, „Studia Politologiczne”, tom 25, Warszawa 2012; ISBN 978-83-7151-091-5, ISSN 1640-8888.
  • Justyna Otto, Polityka historyczna – polityka zakładnikiem historii? Historia jeńcem polityki? Polityka pamięci i jej znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich”, „Zeszyty Niemcoznawcze“ Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 1, Warszawa 2010; ISSN 1895-7668;
  • Justyna G. Otto, Polak bogatszy, ale nieszczęśliwy – portret obywatela RP po 16 latach transformacji, „Studia Politologiczne”, tom 10, Warszawa 2006; ISBN 83-7151-749-1, ISSN 1640-8888;

Recenzje:

 • Justyna Grażyna Otto, Terry R. Bacon, Sztuka skutecznego przywództwa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014, str. 348, „Studia Politologiczne”, tom 29, Warszawa 2013.
 • Justyna Otto, Manfred Görtemaker, Die Berliner Republik. Wiedervereinigung und Neuorientierung, be.bra verlag, Berlin-Brandenburg 2009, str. 224, “Zeszyty Niemcoznawcze” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 1, Warszawa 2011; ISSN 1895-7668.
 • Justyna Otto, Mieczysław Tomala, Niemcy – moją pasją, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, str. 248, „Studia Niemcoznawcze”, XLVIII Tom,  Warszawa 2011; ISSN 0208-4597.
 • Justyna Otto, Elżbieta Opiłowska, „Kontinuitäten und Brüche deutsch-polnischer Erinnerungskulturen Görlitz-Zgorzelec 1945-2006”, Neisse Verlag, Dresden 2009, str. 407., „Zeszyty Niemcoznawcze” PISM, nr 1, Warszawa 2010; ISSN 1895-7668.
 • Justyna Otto, Tomasz Żuradzki, Tomasz Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia tekstów” , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, str. 448, „Studia Politologiczne”, tom 17,  Warszawa 2010; ISBN 978-83-7151-885-0, ISSN 1640-8888.
 • Justyna Otto, Joschka Fischer, Die rot-grünen Jahre. Deutsche Auβenpolitik – vom Kosovo bis zum 11. September, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007, str. 448, „Zeszyty Niemcoznawcze“ PISM, nr 1, Warszawa 2010; ISSN 1895-7668.
 • Justyna Otto, Carole Fink, Bernd Schaefer (ed.), Ostpolitik, 1969-1974. European and Global Responses, Cambridge University Press, New York-Washington 2009, str. 314, „Zeszyty Niemcoznawcze” PISM, nr 1, Warszawa 2009, ISSN 1895-7668;


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego