Justyna G. Otto, Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012; ISBN 978-83-7780-371-4

Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego

„Autorka ukształtowała swój zamysł w sposób bardzo ambitny. Zna świetnie badaną problematykę, była do pisania rozprawy bardzo dobrze przygotowana. Świadczy o tym świetna znajomość literatury przedmiotu, szerokie spektrum analizowanych zagadnień, a także swoboda, z jaką porusza się w przestrzeni rozmaitych dyskursów naukowych, które ich dotyczą. Autorka dba o precyzję, jej wywody mają charakter klarowny i rzeczowy. Ważne jest również to, iż kontroluje swój tekst, rzec można, poddając go nieustannie obserwacji, wyjaśniając swoją strategię interpretacyjną. Ten mechanizm samoobserwacji jest z pewnością świadectwem badawczej dojrzałości. Jest on, jak uważam, nieodzownym warunkiem autentycznej refleksji naukowej.

Temat, który zainteresował Autorkę, nabiera dzisiaj szczególnej i coraz bardziej istotnej wagi. Problem politycznego przywództwa jest jednym z najbardziej intrygujących wyzwań, z którymi zmierzyć się powinna refleksja dotycząca polityki. Doświadczenia późnej nowoczesności wyraźnie wskazują, iż wbrew optymistycznym założeniom entuzjastów politycznej partycypacji, znamienną cechą demokratycznych porządków staje się swoisty „głód” politycznego przywództwa. Kwestii tej zignorować nie można. Studia dotyczące politycznego przywództwa stają się czymś bardzo ważnym”.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława FilipowiczaInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego