prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz

Prof. dr hab.; generał dywizji w st. spocz. Dr hc. Akademii Wojskowej Czech oraz Akademii Woskowej Słowacji. W latach 1965-91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach WP; m.in. na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, batalionu, pułku, dywizji. Od 1991 roku w Akademii Obrony Narodowej, w latach 2000-2003 rektor tej uczelni. Studiował w akademiach wojskowych w Warszawie, Moskwie, Rzymie. Współtwórca strategii obronnej III RP. Autor wielu prac z zakresu bezpieczeństwa, obronności, wojskowości, nauki o wojnie i pokoju.

Ważniejsze odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Niemiec.


Zainteresowania badawcze:

 • siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych;
 • obronność państwa;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • strategie bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • wojny i konflikty zbrojne.

Ważniejsze publikacje:

 • Obronność państwa średniego, wyd. Bellona, Warszawa 1996
 • Sojusz a obrona narodowa, wyd. Bellona, Warszawa 1999
 • Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, wyd. Bellona, Warszawa 2002
 • Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 • O pokoju, o wojnie : między esejem a traktatem, wyd. Rambler, Warszawa 2013

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego