prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii administracji i historii prawa. Zajmuje się też problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1988 r. obronił doktorat, w 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na UMK na podstawie rozprawy Służby specjalne w II Rzeczypospolitej 1918-1939  uzyskał tytuł doktora habilitowanego, natomiast tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2008 r.  Przez wiele lat był związany zawodowo i naukowo  ze szczycieńską Wyższą Szkołą Policji,  gdzie w latach 1990-1993 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, zaś w okresie 1993-1997 Instytutu Badań nad Policją. Od 1997 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w latach 1997-1998 był dyrektorem Instytutu Prawa i Nauk Społecznych, zaś w okresie 1998-2003 kierował Instytutem Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji. Od 1997 r. pracował w olsztyńskich uczelniach wyższych – Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – jako profesor nadzwyczajny, następnie w l. 1999-2002 kierował Zakładem Historii Państwa i Prawa Polski. Od 2008 r. na stanowisku prodziekana ds. rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1990-2003 członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego”, a następnie  anglojęzycznego periodyka „Internal Security”. Od 2008r. zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od początku prowadzi zajęcia i seminaria na kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrznego. Obecnie kieruje Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce. Zainicjował i przez wiele lat kontynuował badania naukowe dotyczące przedwojennej policji. Uczestniczył w identyfikacji ofiar zbrodni sowieckiej w Twerze w 1940 prowadzonych przez Ośrodek „Karta” oraz opracował inskrypcje cmentarne na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Za te dokonania został uhonorowany Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940. Jest też autorem pierwszej pełnej monografii historii służb specjalnych II RP. Jest współautorem standardów nauczania kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”, członkiem Akademickiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem NCBiR Jest autorem około  50 monografii naukowych i podręczników akademickich książek prawie 200 artykułów naukowych, wydawnictw źródłowych i recenzji oraz kilkunastu artykułów popularnonaukowych wydanych w kraju oraz w Niemczech, Rosji, Rumunii, Litwy i Wielkiej Brytanii. Organizator i uczestnik przeszło sto konferencji i sympozjów naukowych  w kraju i za granicą.

Wybrane publikacje

 • Policja Państwowa 1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki działania (1996)
 • Służby specjalne II Rzeczypospolitej (1998)
 • Komunikacja społeczna w policji (1998, 2000,2002, współautor)
 • Zarządzanie jakością w policji (2002, współautor)
 • Administracja spraw wewnętrznych w Polsce: (od połowy XVIII wieku do współczesności) : zarys dziejów (2005)
 • Instytucje policyjne w Polsce: zarys dziejów od X wieku do współczesności (2006)
 • Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno-ustrojowe (2008)
 • Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności (2008)
 • Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego (2014)

Główne zainteresowania naukowe:

 • Dzieje służb specjalnych i porządkowych w Polsce
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Policje w Unii Europejskiej


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego