dr Piotr Potejko

Organizator Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczestnik prac komisji sejmowej nad nowelizacją Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Uczestnik prac Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie umów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych oraz przedstawiciel strony polskiej w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Kontroler i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Zainteresowania badawcze:

  • problemy bezpieczeństwa państwa w szczególności systemów informacyjnych państwa,
  • prawne aspekty ochrony informacji niejawnych i dokumentacji niejawnej,
  • ochrona informacji i analiza tajemnic prawnie chronionych,
  • terroryzm ze szczególnym uwzględnieniem radykalizacji poglądów i skutków społecznych,
  • zarządzanie jakością w administracji i służbach specjalnych,
  • nowoczesne metody kryminalistyki.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego