prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1967). Doktor nauk politycznych (1974). Doktor habilitowany (1984). Pracownik Instytutu od 1967 roku, obecnie na stanowisku profesora. Dziekan w latach 1987-1993, prodziekan WdiNP UW w latach 1986-1987. Członek Zespołu Rektorskiego d/s Studiów Doktoranckich i Podyplomowych UW. Członek Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Członek Zespołu Ministra d/s oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych – Zespół Socjologii, Nauk Politycznych i Polityki Społecznej. Obecnie Kierownik Zakładu Systemów Politycznych oraz Kierownik Studium Doktoranckiego WDiNP UW.

Zainteresowania badawcze

 • ustrojoznawstwo
 • prawo konstytucyjne
 • socjologia polityczna

Dydaktyka

 • Współczesne Systemy Polityczne
 • System Polityczny Stanów Zjednoczonych
 • Socjologia Wyborcza

Ważniejsze publikacje

 • Zbigniew Kiełmiński, Współczesny parlamentaryzm burżuazyjny, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.
 • Zbigniew Kiełmiński, Koalicje rządzące w systemie parlamentarnym, Warszawa: COM SNP, 1984.
 • Zbigniew Kiełmiński, Tadeusz Mołdawa (red.), Parlament w demokracjach zachodnich, Warszawa: Elipsa, 1992.
 • Zbigniew Kiełmiński, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994.
 • Zbigniew Kiełmiński, Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydaw. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1994.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego