dr Arkadiusz Sekściński

Absolwent Instytut Nauk Politycznych UW, stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w macierzystej jednostce (2013). Od marca 2016 roku Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Bergen, Norwegia, 2010 - 2011), Programu Leonardo da Vinci (Bruksela, Belgia, 2008), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007), Programu Socrates – Erasmus (Ateny, Grecja, 2006).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach pozarządowych oraz spółkach prywatnych i państwowych działających w sektorze energetycznym. Jest autorem artykułów naukowych oraz publikacji na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, polityki energetycznej Polski i UE oraz działań marketingowych przedsiębiorstw wobec instytucji publicznych.

Zainteresowania badawcze:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Polityka energetyczna Polski i UE
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Lobbing i Public Affairs


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego