dr Magdalena Tomaszewska-Michalak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się w międzywydziałowej jednostce Centrum Nauk Sądowych UW. Laureatka konkursu na Nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków (edycja 2015).  Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie.

Zainteresowania badawcze:

 • Prawne i społeczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej
 • Bezpieczeństwo, a prawo do prywatności
 • Kryminalistyka
 • Biegli sądowi

Dydaktyka:

 • Kryminalistyka
 • System penitencjarny

Ważniejsze publikacje:

 • „Podpis biometryczny jako metoda weryfikacji tożsamości osoby”, w: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym „ pod red. Z. Kegla, R.Cieśli, Wrocław 2010
 • „Funkcjonowanie identyfikatorów biometrycznych w polskim porządku prawnym”, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, cz. III (pod red. B. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego), wyd C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 261 – 273
 • „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Holandii” w: „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach” pod red. S. Sulowskiego, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
 • „Technologia biometryczna w Polsce” [w]: B. Hołyst „Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy.”, wyd. PWN, Warszawa 2014
 • „The Practical Implementation of Biometric Technology – Legal Aspects.” in: Journal of Telecommunications and Information Technology.; nr 2/2015, pp 25-29 http://www.itl.waw.pl/czasopisma/JTIT/2015/2/25.pdf
 • „Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce”, wyd. Difin, Warszawa 2015
 • „Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, red. M.Tomaszewska-Michalak, T.Tomaszewski, wyd. Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego