dr hab. Krzysztof Tomaszewski

Wykładowca: Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Genewie. Stypendysta Uniwersytetu w Brukseli oraz Instytutu Europejskiego w Genewie. Wykładowca wizytujący na Uniwersytetach w Kiszyniowie, Bielcach, Komracie (Mołdawia). Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie w służbie cywilnej na stanowiskach eksperckich w Ministerstwie Gospodarki; członek Korpusu Prezydencji Polski w UE; członek licznych zespołów ds. polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa (m.in. Zespołu doradczego przy Ministrze Gospodarki ds. opracowania planów działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej).

Ekspert w zakresie: ekonomii politycznej, studiów europejskich oraz bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów naukowych oraz ekspertyz.

Zainteresowania badawcze:

  • bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna (Polska, Europa, świat)
  • bezpieczeństwo gospodarcze
  • ekonomia polityczna
  • Unia Europejska
  • polityki europejskie (w szczególności: polityka regionalna, polityka ochrony konkurencji i konsumentów)
  • system polityczny Republiki Francuskiej


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego