prof. dr hab. Grażyna Ulicka

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1971). Doktor nauk politycznych (1976). Doktor habilitowany (1989). Obecnie na stanowisku profesora. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1983 roku. W latach 1990-1993 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ds. studenckich w latach 1993 - 1999. W latach 1999-2005 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Zainteresowania badawcze

  • problemy współczesnej demokracji

Dydaktyka

  • Współczesne Ruchy Społeczne
  • Marketing Polityczny
  • System Polityczny Francji

Ważniejsze publikacje

  • Grażyna Ulicka, Spór o demokrację w V Republice Francuskiej (1958-1981), Warszawa: ANS, 1988.
  • Grażyna Ulicka, Parlament Republiki Włoskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1992.
  • Grażyna Ulicka, Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
  • Grażyna Ulicka, Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  • Grażyna Ulicka, Ideologie. Globalne problemy współczesnego świata. Dziedzictwo cywilizacyjne [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 1997.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego