prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1975). Doktor nauk politycznych (1979). Doktor habilitowany (1989). Tytuł profesora (1997). Pracownik Instytutu od 1975 roku. W latach 1990-1998 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 1998-2001 Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Obecnie Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego i Kierownik Zakładu Instytucji Europejskich INP.

Zainteresowania badawcze

 • systemy polityczne (w tym rola grup interesu)
 • systemy partyjne ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalizacji prawnej partii politycznych
 • instytucje i prawo europejskie za szczególnym uwzględnieniem europejskiego procesu decyzyjnego

Dydaktyka

 • Współczesne Systemy Polityczne
 • Współczesne Systemy Partyjne
 • Instytucje i Prawo Europejskie
 • System Polityczny RFN

Ważniejsze publikacje

 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wiesław Skrzydło, Instytucjonalizacja partii politycznych w państwach demokracji parlamentarnej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1989.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Neokorporatyzm w systemach politycznych współczesnego kapitalizmu, Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1989.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Wewnętrzno-polityczne i międzynarodowe aspekty jedności Niemiec: praca zbiorowa. Cz. 2, Warszawa: Elipsa, 1991.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Wewnętrzno-polityczne i międzynarodowe aspekty jedności Niemiec: praca zbiorowa, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, 1991.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1992.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Współczesne systemy partyjne, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa, Warszawa: Dom Wydaw. i Handlowy Elipsa, 1993.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Transformationsprozesse in Polen: aus der Reihe - Deutschland und Polen in Europa, Warszawa: Elipsa. 1993
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Niemcy po zjednoczeniu, Warszawa: Elipsa, 1995.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa: Liber, 1995.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Zjednoczone Niemcy, Warszawa: Elipsa, 1996.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa: Liber, 1996.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Łukowski (red.), Reform and transformation in Eastern Europe, Warsaw: Elipsa, 1996.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Poland: government and politics, Warszawa: Elipsa, 1997.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Jerzy M. Niespsuj, NATO a Europa Wschodnia : rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 27-28 czerwca 1997 r., Warszawa: Elipsa, 1998.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Jarosińska (red.), Kraje Związkowe Republiki Federalnej Niemiec. Cz. 1, Badenia Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, Kraj Saary, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Warszawa: Elipsa, 1998.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), XXX-lecie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: materiały I Ogólnopolskiej Sesji Politologów, Warszawa, 21 listopada 1997 r., „Studia Politologiczne”, Warszawa: Elipsa, 1998.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Współczesne Niemcy, Warszawa: Elipsa, 1999.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Piotr Wawrzyk, Integracja europejska: wybrane problemy prawne, Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1999.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Poland in transition, Warsaw: Elipsa, 1999.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Wiedza o społeczeństwie: zarys wykładu, Warszawa: Fundacja Politeja, 2000.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Bodio (red.), Kazachstan: historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa, 2000.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Jarosińska (red.), EU-enlargement to the East : "Public administration in Eastern Europe and European standards", Warszawa: Fundacja "Politeja", 2000.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Jarosińska (red.), Kraje Związkowe Republiki Ferderalnej Niemiec. Cz. 2, Berlin, Brema, Dolna Saksonia, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn z suplementem, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski (red.), Das politische System Polens, Warszawa: Elipsa, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka: zarys wykładu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Janusz Adamowski, Negotiations of the EU candidate countries, Warszawa: ASPRA-JR, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Ewa Marciniak, Tadeusz Mołdawa (red), Etyka i polityka, Warszawa: Aspra-Jr, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Współczesna Europa, Warszawa: Fundacja Europea, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2001.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, cop. 2002.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: WDZiNP UW, 2002.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Mołdawa, Adam Szymański (red.), Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa : Fundacja "Politeja" : ASPRA-JR, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Polska - Unia Europejska, Warszawa: Fundacja "Politeja" : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Godlewski, Adam Kosecki, Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, 1989-2002: wybrane problemy, Bydgoszcz: [AB] ; Pułtusk: WSP, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Jarosław Kamiński, Monika Zwierzchaczewska (red.), Reforma instytucjonalno-prawna Unii Europejskiej: stanowiska państw członkowskich, Warszawa: Elipsa, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Witkowska (red.), Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Fundacja Europea : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Mołdawa, Marcin Małecki (red.), Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa: "Politeja": Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Witkowska (red.), Kraje Związkowe Republiki Ferderalnej Niemiec. Cz. 3, Hesja, Nadrenia-Palatynat, Północna Nadrenia-Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2003.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Partie polityczne w Niemczech, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2004.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Studia europejskie w Polsce: minima programowe a programy kierunku, Warszawa: Fundacja Europea, 2004.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa: ASPRA-JR, 2005.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa: ASPRA-JR, 2005.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski (red.), System polityczny Republiki Federalnej Niemiec: (wybrane problemy), Warszawa: Elipsa: Pracownia Politologiczna Badań nad Niemcami. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2005.
 • Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Anna Wierzchowska (red.), Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa-Ciechanów: Art. & Archeology, 2006.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego