prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975) i Instytutu Socjologii UW (1976). Doktor nauk politycznych (1983). Doktor habilitowany (1994) Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1975 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek kolegium redakcyjnego „Colloquia Communia”.

Zainteresowania badawcze

 • metodologia nauki o polityce
 • współczesne teorie politologiczne
 • filozofia polityki
 • rekonstrukcja paradogmatycznej struktury współczesnej nauki o polityce
 • wybrane procedury analizy politologicznej

Dydaktyka

 • Współczesne Teorie Polityki
 • Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce
 • Metody i Techniki Badań Życia Społecznego
 • Globalne Problemy Cywilizacji

Ważniejsze publikacje

 • Tadeusz Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa: ISP PAN, 1991.
 • Jerzy Hausner, Tadeusz Klementewicz (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu: mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa, 1991.
 • Tadeusz Klementewicz (red.), Trudna sztuka polityki: szanse, ryzyko, błąd, „Studia Politologiczne”, vol. 1, Warszawa : Elipsa, 1996.
 • Tadeusz Klementewicz (red.), Współczesne teorie polityki: od logiki do retoryki, „Studia Politologiczne”, vol. 8, Warszawa : Instytut Nauk Politycznych UW, 2004.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego