prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Tadeusz Klementewicz, politolog i socjolog po studiach na UW. Profesor (2015) w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych UW. Specjalizuje się w metodologii nauk społecznych i politycznych, filozofii społecznej i globalistyce. Od kilku lat rozwija projekt badawczy, którego celem jest przezwyciężenie podziałów na dyscypliny nauk społecznych przez integrację rozproszonej wiedzy o człowieku i społeczeństwie. To podejście badawcze stosuje do rekonstrukcji dziejotwórczego procesu kształtowania się nowej całości historycznej - cywilizacji światowej. Członek Rady Programowej czasopisma Studia Krytyczne/Critical Studies. PRomotat czterech prac doktorskich. Ma w dorobku m.in., Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2013; Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszaw 2015; Understanding Politics. Theory, Procedures, Narratives, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main

 

Zainteresowania badawcze

 • metodologia nauki o polityce
 • współczesne teorie politologiczne
 • filozofia polityki
 • rekonstrukcja paradogmatycznej struktury współczesnej nauki o polityce
 • wybrane procedury analizy politologicznej

Dydaktyka

 • Współczesne Teorie Polityki
 • Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce
 • Metody i Techniki Badań Życia Społecznego
 • Globalne Problemy Cywilizacji
 • Nurty badań Politologicznych

Ważniejsze publikacje

 • Tadeusz Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa: ISP PAN, 1991.
 • Jerzy Hausner, Tadeusz Klementewicz (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu: mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa, 1991.
 • Tadeusz Klementewicz (red.), Trudna sztuka polityki: szanse, ryzyko, błąd, „Studia Politologiczne”, vol. 1, Warszawa : Elipsa, 1996.
 • Tadeusz Klementewicz (red.), Współczesne teorie polityki: od logiki do retoryki, „Studia Politologiczne”, vol. 8, Warszawa : Instytut Nauk Politycznych UW, 2004.
 • "Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce". W-wa 2010, drugie wyd. 2011, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • "Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów". W-wa 2013, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • "Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic". w-WA 2015. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Seria wydawnicza: "Biblioteka Le Monde diplomatique". Książka otrzymała nagrodę PAN Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2017 r.
 • "Understanding Politics. Theory, Procedures, Narratives", Frankfurt am Main 2017, Peter Lang Edition.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego