prof. dr hab. Krzysztof Pieliński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1969). Doktor nauk politycznych (1979). Doktor habilitowany (1995). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1969 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Kierownik Zaocznego Magisterskiego Studium Nauk Politycznych i Uzupełniającego Magisterskiego Zaocznego Studium Nauk Politycznych.

Zainteresowania badawcze

 • historia idei politycznej (w szczególności tradycje liberalne i konserwatywne)
 • liberalizm postmodernistyczny
 • tradycje konserwatywne
 • dzieje myśli społecznej

Dydaktyka

 • Historia Myśli Politycznej
 • Dzieje Myśli Społecznej

Ważniejsze publikacje

 • Krzysztof Pieliński, O ewolucji doktryny technokratycznej, "Państwo i Prawo" 1980, nr 8.
 • Krzysztof Pieliński, Ideologia kryzysu w myśli neokonserwatystów amerykańskich, "Edukacja Polityczna" 1987 nr 10.
 • Krzysztof Pieliński, Konserwatyzm jako oswajanie chaosu świata empirycznego (przypadek Edmunda Burke'a), Warszawa: Elipsa, 1993.
 • Krzysztof Pieliński, Krzysztof Karolczak, Maciej Tański (oprac.), Współczesna myśl polityczna: wybór tekstów źródłowych, T.1, Warszawa: Elipsa, 1994.
 • Krzysztof Pieliński (red.), Wokół liberalizmu, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 7, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych UW.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego