prof. dr hab. Wojciech Łukowski

Socjolog i antropolog polityki, badacz społeczności lokalnych i peryferyjnych,  procesów mobilności i zakorzenienia, źródeł stabilności i zmiany systemów społecznych i politycznych, komunikacji społecznej i politycznej, autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych (m.in. Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur – 2002, Społeczność na granicy. Zasoby społeczności lokalnych i mechanizmy ich wykorzystwania – 2010,  Niemiecki proszek do prania i polnische Wirtschaft (wyd. niemieckie  - 2014, wyd. polskie – 2016), autor ponad 150 artykułów naukowych oraz licznych tekstów publicystycznych na łamach prasy krajowej i lokalnej,  refleksyjny komentator rzeczywistości w stacjach radiowych  telewizyjnych. Seniorfellow w Instytucie Badań Kulturoznawczych we Wiedniu, kierownik  projektów badawczych krajowych i międzynarodowych (m.in. Podział społeczno-polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa,  Zasoby społeczności lokalnych i mechanizmy ich wykorzystywania,  Wpływ migracji sezonowych do Niemiec na społeczności lokalne w Polsce), członek Komitetu Badań Migracyjnych PAN (2016-2019),  redaktor naczelny Serii Wydawniczej Studia Migracyjne, członek redakcji czasopisma Zoon Politicon/, ekspert w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem lokalnym).
 
Zainteresowania pozabadawcze: członek i współzałożyciel  Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska, w 2013 roku wyróżniony tytułem Pasjonat Przypisanych Północy za dorobek w dziedzinie kulturowego rozwoju Mazur,  miłośnik dobrej literatury, muzyki i mazurskich krajobrazów o każdej porze roku.

Zainteresowania badawcze

 • Kulturowy wymiar polityki i polityczności
 • Socjologia i antropologia polityczna społeczności lokalnych i regionalnych/ regiony peryferyjne w zglobalizowanym świecie
 • Stosunki polsko-niemieckie
 • Migracje i mobilność społeczna
 • Komunikacja i polityka

Dydaktyka

 • Socjologia Ogólna
 • Socjologia Organizacji
 • Zarządzanie i Komunikowanie Społeczne

Ważniejsze publikacje:

 • Wojciech Łukowski, Konstanty Adam Wojtaszczyk (ed.), Reform and transformation in Eastern Europe, Warsaw: Elipsa, 1996.
 • Wojciech Łukowski, E. Jaźwińska, M. Okólski, Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski: wstępne wyniki badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Warszawa: ISS UW, 1997.
 • Wojciech Łukowski, Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?, Warszawa: ISS UW, 1997.
 • Wojciech Łukowski, Mazury: w poszukiwaniu wizerunku regionu?, Warszawa: Scholar, 1998.
 • Wojciech Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn: studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa: Scholar, 2002.
 • Wojciech Łukowski, Paweł Kaczmarczyk (red.), Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Warszawa: "Scholar", 2004.
 • Wojciech Łukowski, Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków, Warszawa: ISS UW, 2004.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego