dr Anna Materska-Sosnowska

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004). Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych. Sekretarz naukowy Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym (od 2008). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Zainteresowania badawcze

 • prawo konstytucyjne porównawcze
 • systemy partyjne
 • polska scena polityczna
 • ustroje polityczne państw Europy Zachodniej

Dydaktyka

 • Współczesne Systemy Polityczne
 • Partie i systemy partyjne
 • Polska scena polityczna po 1989 roku

Ważniejsze publikacje

 • Anna Materska-Sosnowska, Zarys genezy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] red. Beata Górowska, Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004.
 • Anna Materska-Sosnowska, Instytucjonalno-polityczne aspekty społeczeństwa obywatelskiego, [w:] red. Marta Witkowska, Andrzej Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2005.
 • Anna Materska-Sosnowska, Partie polityczne – wybrane zagadnienia [w:] Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, nr 3-4 2005(XI/XII 2005).
 • Anna Materska-Sosnowska, Belgia [w:] red. K.A. Wojtaszczyk, Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, Warszawa 2007.
 • Anna Materska-Sosnowska, Dlaczego ciągle przybywa wyborców chwiejnych? Nowe tendencje w zachowaniach wyborczych, / Warum nimmt die Zahl der Wechselwähler In Polen ständig zu?/ [w:] red. G. Meyer, S. Sulowski, W. Łukowski, Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, /Brennpunkte der poltischen Kultur in Polen und Deutschland/, Warszawa 2007.
 • Anna Materska-Sosnowska, Instytucje demokracji bezpośredniej w Konstytucji i w praktyce, [w:] Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, nr 1 (10) 2007.
 • Anna Materska-Sosnowska, Politycy i urzędnicy w rządzie i administracji rządowej V Republiki Francuskiej: podstawowe zagadnienia, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek, Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008.
 • Anna Materska-Sosnowska, Demokracja bezpośrednia jako element społeczeństwa obywatelskiego. Instytucje demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP i praktyce. [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku, Pułtusk 2008.
 • Anna Materska-Sosnowska, Okrągły Stół – ustalenia, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Polska mniej znana 1944-1989, cz.1, Warszawa 2009.
 • Anna Materska-Sosnowska, Okrągły Stół po dwudziestu latach. Stan dyskusji politycznej, Studia Politologiczne, Czas próby. Polski przełom polityczny roku 1989, Studia Politologiczne nr 15, Warszawa 2009.
 • Anna Materska-Sosnowska, Stosunek partii politycznych do kwestii przystąpienia Polski do strefy Euro, [w:] red. A. Sroka, K.A. Wojtaszczyk, Polska na drodze do euro, Seria: Wizje Europy, nr 5, Warszawa 2009.
 • Anna Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej - dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.
 • Anna Materska-Sosnowska, K.A. Wojtaszczyk (red. naukowa), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

Kontakt

e-mail: a.m.sosnowska@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego