prof. dr hab. Agnieszka Rothert

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1992). Doktor nauk humanistycznych (1996). Doktor habilitowany (2009). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1992 roku, obecnie na stanowisku profesora UW.

Zainteresowania badawcze

 • sieci polityczne
 • systemy złożone
 • rządzenie transnarodowe

Dydaktyka

 • Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa
 • UE w świecie
 • Rządzenie wielopoziomowe i transnarodowe
 • Partie i systemy partyjne

Ważniejsze publikacje

 • Agnieszka Rothert, DEMO-NET: wirtualna projekcja rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001.
 • Agnieszka Rothert, Technopolis: wirtualne sieci polityczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2003.
 • Agnieszka Rothert, Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza "ASPRA-JR", 2005.
 • Agnieszka Rothert, Między chaosem a porządkiem, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2006.
 • Emergencja rządzenia sieciowego. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 2008.
 • Dezagregacja polityki, Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 2010.
 • Państwo postsuwerenne” w: Studia politologiczne, nr.17, Warszawa 2010.
 • „Koncepcyjne i metodologiczne wyzwania zagadnienia emergencji rządzenia sieciowego”, w: Przegląd europejski, 2(21) 2010
 • „Wielopoziomowość władzy sieciowej”, w: Studia politologiczne, nr 20, Warszawa 2011
 •  „Organizacyjna anarchia – problem legitymizacji w Unii Europejskiej” w: Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011
 • „Partie uprawiają polityczny teatr”, wywiad, Krytyka Polityczna, nr 27-28, Warszawa 2011


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego