dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1976). Doktor nauk społecznych (1988). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych w latach 1976-1977, a następnie od 1991 roku. Obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej INP.

Zainteresowania badawcze

  • samorząd terytorialny
  • administracja państw
  • prawo konstytucyjne

Dydaktyka

  • Władze Lokalne
  • Regiony w Unii Europejskiej
  • Samorząd Terytorialny RP
  • Wprowadzenie do Nauki o Państwie i Polityce

Ważniejsze publikacje

  • Elżbieta Sękowska-Grodzicka, Barbara Zawadzka, Samorząd gminy w praktyce: pierwsze doświadczenia, Warszawa : Agencja Scholar, 1994.
  • Elżbieta Sękowska-Grodzicka, Kryteria i warunki kształtowania składu organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego : wybory '90 - raport z badań, Warszawa: Scholar, 1994.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego