dr hab. Jacek Ziółkowski

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW, tu także obronił parce doktorską w 2006 roku. Od 2007 pracownik etatowy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filozofii i Teorii polityki INP oraz jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALAMAMER.

Zainteresowania badawcze

 • Socjologia polityki
 • Socjotechnika
 • Specyfika autorytetów społecznych i politycznych
 • Propaganda polityczna
 • Partycypacja polityczna

Dydaktyka

 • Socjologia
 • Socjologia stosunków politycznych
 • Socjotechnika polityczna
 • Uczestnictwo w życiu politycznych
 • Autorytety w polityce

Ważniejsze publikacje:

 • Jacek Ziółkowski, Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa 2007
 • Autorytet jako czynnik sterowania społecznego; [w:] ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH 2005, Rocznik 7, Nr 9, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 
 • Sugestia jako forma wpływu społecznego; [w:] Joanna Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicze mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
 • Gra polityczna jako sztuka sugerowania; [w:] Bohdan Kaczmarek (red.), Metafory polityki (3), Warszawa 2005
 • Autorytet jako władza, przywództwo, wpływ. Analiza uwarunkowań normatywnych w systemach demokratycznych i autorytarnych; w: Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Karkowski Czesław, Karwat Mirosław (red), Dyskurs nr 2/2005. Czasopismo politologiczne. Współczesne autorytaryzmy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Homo automaticus – czyli o demistyfikacji autorytetu politycznego, w: Zeszyty Naukowe ALMAMER nr 4 (48) 2007
 • Paradoksy funkcjonowania autorytetu społeczno-politycznego, w: Mirosław Karwat (red), Paradoksy Polityki, Warszawa 2007
 • Redukcja autorytetu w procesach specjalizacji i profesjonalizacji: w: Świat Idei i Polityki T 8, Bydgoszcz 2008
 • Wykorzystywanie autorytetu przez obóz rządzący w IV RP, w: Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV” RP, pod. red., D. Waniek, Warszawa 2009


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego