prof. dr hab. Rafał Chwedoruk

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1993). Doktor nauk humanistycznych (2000). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1993 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Sekretarz Zakładu Najnowszej Historii Politycznej. Członek Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Zainteresowania badawcze

 • historia myśli politycznej i ruchów społecznych
 • historia myśli socjalistycznej w Polsce i Europie

Dydaktyka

 • Historia Ruchów Społecznych
 • Historia Myśli Politycznej
 • Współczesna Myśl Polityczna
 • Historia II Rzeczypospolitej

Ważniejsze publikacje

 • Rafał Chwedoruk, Nasza scena polityczna, Warszawa: Fundacja Polska Praca: Klub Umiejętniej Politykuj, 1995.
 • Rafał Chwedoruk, Między Ewangelią a antyklerykalizmem. Socjaliści i socjaldemokraci wobec religii i Kościoła w Polsce, [w:] „Studia Politologiczne” 1997, vol.2.
 • Rafał Chwedoruk, The ethical - humanist trend in the Polish socialist tradition, [w:] Social demokratic movement and ideology. Yesterday and today, (red.) E.Olszewski, Lublin 2000.
 • Rafał Chwedoruk, Współczesna Europa, (pod red. Konstantego Adama Wojtaszczyka), Warszawa: Fundacja Europea, 2001.
 • Rafał Chwedoruk, Socjaliści z Solidarności w latach 1989-1993, Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2004.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego