doc. dr Anna Szustek

Politolog, historyk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UW. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce, historia. Autorka publikacji z zakresu: samorządu gospodarczego, sektora społecznego (stowarzyszenia, fundacje, organizacje zawodowe, organizacje gospodarcze, spółdzielnie), ruchów społecznych, najnowszej historii Polski, współczesnej myśli politycznej.

Zainteresowania badawcze

 • samorządy specjalne (w tym przede wszystkim samorząd gospodarczy)
 • najnowsza historia Polski
 • współczesna myśl polityczna
 • ruchy społeczne
 • sektor społeczny

Dydaktyka

 • system społeczno-gospodarczy
 • polskie ruchy społeczne
 • najnowsza historia polityczna Polski
 • historia powszechna XX wieku
 • seminarium magisterskie

Ważniejsze publikacje

 • Szustek Anna, Od ruchu społecznego do samorządu, czyli o rozległych obszarach aktywności obywatelskiej, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne” nr 3-4, 2005
 • Szustek Anna, Legalizacja NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Przyczynek do dziejów solidarnościowego ruchu zawodowego, „Rocznik Nauk Politycznych” nr 9, 2006
 • Szustek Anna, Kształtowanie się samorządu gospodarczego w Polsce po roku 1989, „Rocznik Nauk Politycznych” nr 10, 2007
 • Szustek Anna, Polski sektor społeczny, Warszawa 2008


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego