dr hab. Tomasz Kownacki

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej (2008); Absolwent programu „The Tools of Marketing” w Instytucie Dziennikarstwa UW we współpracy z Canadian International Development Agency, George Brown College i Centennial College w Toronto (1995); Stypendysta programu Tempus na  Universite Libre w Brukseli (1997), Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2003), Absolwent  studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, na kierunku Administrowanie Funduszami Unijnymi (2007-2008), uzyskany certyfikat PRINCE 2 Foundation (2011), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014). Od 1999 roku zatrudniony na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku: asystenta (1999 – 2002) w Zakładzie Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych INP, adiunkta (2003-2016) w Zakładzie Instytucji Europejskich INP. Pracownik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na stanowisku adiunkta (2006-2013). Autor ponad 30 publikacji naukowych dotyczących Unii Europejskiej oraz współczesnych ruchów społecznych. W ramach aktywności dydaktycznej prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: instytucje polityczne Unii Europejskiej, instytucje wspólnotowe i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, procesy integracyjne w Europie, integracja europejska, współczesne ruchy społeczne, podstawy marketingu, marketing polityczny, dyplomacja publiczna, fundusze wspólnotowe, programy i fundusze europejskie, zarządzanie projektem europejskim, metodologia przygotowania projektów europejskich, współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, terroryzm współczesny. Obecnie prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sekretarz Zarządu Głównego PTNP (1998 – 2004), Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Zainteresowania badawcze

 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Parlament Europejski
 • Legitymizacja systemu politycznego Unii Europejskiej
 • Procesy integracji europejskiej
 • Fundusze Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 • Współczesne ruchy społeczne

Dydaktyka

 • Instytucje polityczne Unii Europejskiej
 • Programy i fundusze UE

Ważniejsze publikacje

 • Tomasz Kownacki, Stosunki Parlamentu Europejskiego z partiami narodowymi w państwach Unii Europejskiej, [w:] „Rocznik Nauk Politycznych”, nr 1(5), Pułtusk 2003
 • Tomasz Kownacki, Parlament Europejski, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005
 • Tomasz Kownacki, Finansowanie partii politycznych w Wielkiej Brytanii, [w:] „Przegląd Europejski” 1(12)/2006
 • Tomasz Kownacki, System głosowania w Radzie Unii Europejskiej, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Dylematy modernizacji Unii Europejskiej, Warszawa 2007
 • Tomasz Kownacki, Polscy posłowie w Parlamencie Europejskim, K. A. Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie instytucjonalnym UE – zagadnienia legitymizacyjne, Warszawa 2007
 • Tomasz Kownacki, Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2006

Kontakt

email: tkownacki@wp.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego