doc. dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1974) i Studium Doktoranckiego na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych (1982). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1982 roku, obecnie na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania badawcze

 • psychologia społeczna
 • psychologia polityczna
 • nowoczesne retoryki
 • język polityki

Dydaktyka

 • Retoryka i Erystyka
 • Współczesna Turcja
 • Psychologia, Obyczajowość a Polityka
 • Retoryka Polityczna Kampanii Wyborczych - Techniki Autoprezentacji
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia Polityczna

Ważniejsze publikacje

 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Unemployment and Parlamentary Election 1993 in Poland, Bratislava 1995.
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Wizerunki autoprezentacyjne ważniejszych ugrupowań politycznych w telewizyjnej kampanii wyborczej w roku 1993, [w:] S. Gebethner (red.), Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1995;
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Scena polityczna w oczach wyborców, [w:] T Klementewicz (red.), Trudna sztuka polityki, Warszawa 1996.
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej Sokołowski, Andrzej Zieniewicz, Jak Polak z Polakiem...: kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r.: autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy, Ciechanów: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998.
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (red), Polska scena polityczna, kampanie wyborcze, „Studia Politologiczne” 2002, vol. 6.
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (red), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: Kolor Plus, 2004.
 • Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (red), Przed wyborami: konflikty, strategie, nadzieje, „Studia Politologiczne” 2005, vol. 9.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego