dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1981). Doktor nauk humanistycznych (1987). Obecnie urlopowany. Poseł na Sejm RP od 1991 roku. Minister Spraw Wewnętrznych (1996). Minister - członek Rady Ministrów (1997).

Zainteresowania badawcze

  • historia myśli politycznej i ruchów społecznych


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego