dr Małgorzata Kaczorowska

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych (w Zakładzie Systemów Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego), absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, współzałożycielka Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych BRITANNIA, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008) (rozprawa doktorska pt. „Dewolucja w Wielkiej Brytanii. Studium politologiczne”, obroniona w WDiNP UW). Stypendystka programu Herbert Quant Stiftung na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), gdzie również odbyła Gastdozentur. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych organizacji naukowych, w tym: IPSA, ECPR, PTNP (sekretarz PTNP Oddziału w Warszawie), PTSE. Autorka prac naukowych poświęconych partiom i systemom partyjnym oraz polityce brytyjskiej.

Zainteresowania badawcze

 • partie polityczne i systemy partyjne oraz partie i system partyjny Polski / political parties and party systems, and political parties and party system of Poland,
 • systemy polityczne państw współczesnych / political systems of modern countries,
 • regionalizacja i dewolucja / regionalisation and devolution,
 • systemy i zachowania wyborcze / electoral systems and electoral behaviour,
 • system polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / the political system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
 • polityka klimatyczna / climate politics

Dydaktyka

 • Partie i systemy partyjne
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Systemy bezpieczeństwa wybranych państw
 • Polish politics since 1989

Ważniejsze publikacje

 • Małgorzata Kaczorowska, Szkocka Partia Narodowa – studium partii regionalnej. „Studia Politologiczne”, vol. 14, 2009
 • Małgorzata Kaczorowska, Problemy narodowościowe w Wielkiej Brytanii – Szkocja, Walia, w publikacji zbiorowej pt.: Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku pod redakcją naukową Henryka Szczerbińskiego, Wydawnictwo WSCiL, Warszawa 2009
 • Małgorzata Kaczorowska, Agnieszka Rothert, Jarosław Szamanek, Ewolucja, dewolucja, emergencja, Warszawa 2007
 • Małgorzata Kaczorowska, Proces dewolucji w Wielkiej Brytanii – między regionalizacją a federalizmem. Przypadki: Szkocji, Walii, Anglii, [w:] red. K. Trzciński, Dylematy państwowości, ASPRA-JR, Warszawa 2006
 • Małgorzata Kaczorowska, System partyjny w Polsce po wyborach 2005 r. Polskie partie polityczne - między zabiegami o przetrwanie a poszukiwaniem tożsamości, "Studia Politologiczne" 2006, vol. 10
 • Małgorzata Kaczorowska, Bartłomiej Biskup, Decyzje społeczeństwa polskiego w wyborach samorządowych w latach 1990-2002, "Społeczeństwo i Polityka" 2006, vol. 1(6), Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Wydział Nauk Politycznych, Pułtusk
 • Małgorzata Kaczorowska, Republik Polen. Land der Skeptiker, "Forum Special. EU Erweiterung“ (Saarbrücken), 1.05.2004

Kontakt

e-mail: m.kaczorowska@uw.edu.pl


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego