dr Radzisława Gortat

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1971). Doktor nauk politycznych (1977). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1971 roku, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Redaktor "Przeglądu Społecznego".

Zainteresowania badawcze

 • ruchy społeczne
 • systemy polityczne i partie polityczne
 • problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej
 • badania nad elitą parlamentarną RP

Dydaktyka

 • Historia Ruchów Społecznych i Myśli Politycznej
 • Przemiany Systemów Politycznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Pokomunistyczne Prezydentury
 • Nowy Ład w Azji Środkowej

Ważniejsze publikacje

 • Radzisława Gortat, Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.
 • Radzisława Gortat (red.), Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Warszawa 1991.
 • Radzisława Gortat, Demokratija s gor Tjan-Šanja, Warszawa: CASE, 1996.
 • Radzisława Gortat, Ukraińskie wybory: elekcja parlamentarna '98 a partie polityczne, Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1998.
 • Radzisława Gortat, Marek Dąbrowski, Political determinants of economic reforms in former communist countries, Warszawa: CASE, 2002.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego